KŘESŤANSKÝ POHŘEB

O termínu v kostele nebo ve smuteční síni za účasti kněze nebo jáhna z naší farnosti je nutno vždy jednat nejprve s farním úřadem. ( nejlépe před vyřizováním na pohřební službě )

Pohřeb se koná v kostele Nejsvětější Trojice, nebo ve smuteční síni na hřbitově kdykoli během týdne – dle dohody.

Ve smuteční síni koná pohřeb jáhen beze mše svaté.
Z kostela je pohřeb vždy se mší svatou za zemřelého.

O způsobu a hlavně času pohřbu je nutné se výslovně domluvit nejlépe před návštěvou pohřební službě a to na farním úřadu.