SVÁTOST NEMOCNÝCH

Uděluje se jednotlivě kdykoli na požádání v kostele nebo při návštěvě kněze doma. Je možno dohodnout se osobně v kostele či telefonicky na farním úřadě.

Podrobnosti k bohoslužbě v nemocnici v sobotu v 16:00 hodin:

– tato mše je s nedělní platností

– pacienti upoutaní na lůžko, mají možnost domluvit si setkání s knězem na pokoji, s možnosti udělení svátostí.
Možno domluvit předem na tel. 739 329 155

Nemocniční kapli v Novém Jičíně naleznete v přízemí interny Nemocnice, od hlavního vchodu doleva kolem ordinací (interny, neurologie), třetí čekárna vlevo. Budou tam i směrovníky.

Je možné domluvit pravidelnou návštěvu kněze u nemocného před prvním pátkem, nebo pravidelné donášení sv. přijíání v neděli dopoledne přes jáhna.

pece_nemocnice