BIŘMOVÁNÍ

Svátost křesťanské dospělosti je možno přijmout nejdříve po dovršení 15 let.

Příprava v naší farnosti podle počtu zájemců) není pravidelně každý rok . Většinou v cyklu pěti let.

Poslední příprava byla ve školním roce 2011-2012 a začíná na začátku školního roku v domluvený čas s připravujícím. Příprava není omezena pouze na vlastní farníky.

Další příprava začne v tomto roce, tedy v roce 2016.  Přihlášku může podat ten, kdo letos dovrší 15 let a bude mít po ZŠ. Přihlášku  odevzdejte nejpozději do 27. května 2016 osobně o. Aloisovi nebo o. Davidovi. Přijetí sv. křtu případně církevního sňatku těch, kteří jsou pokřtění nebo sezdáni mimo N. Jičín, Šenov, Kunín je nutno doložit potvrzením o přijetí sv. křtu a potvrzením církevního sňatku. Potvrzení nemusíte přinést okamžitě na začátek přípravy.

Přihláška ke stažení ZDE