PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Příprava dětí spolu s rodiči na první sv. přijímání začíná začátkem října a dle počtu dětí buď každý rok nebo co druhý rok. Příprava je hlášená v ohláškách od začátku školního roku a vyžaduje uvolnění dětí, aby se mohly  také pravidelně asi co 14 dní s rodiči účastnit přípravy během školního roku.

Jednotlivá setkání bývají dle domluvy s připravujícím knězem. K přípravě je možno přijmout děti, které navštěvují vyučování náboženství v naší farnosti a to již nejméně druhý rok a zároveň jsou minimálně ve třetí třídě ZŠ a jsou zvyklé slavit neděli pravidelnou účastí na mši sv. 1. sv. přijímání bývá většinou kolem svátku Nejsvětější Trojice.