SVÁTOST SMÍŘENÍ

Během týdne se uděluje vždy půl hodiny před mší svatou. V pátek se zpovídá od 16.30 hod. i během večerní mše sv.

Na první pátek v měsíci se uděluje sv. smíření od 6.00 do 8.00 hod. a od 16.30 hod. po celou mši sv. ve farním kostele.

V neděli je příležitost ke smíření s Bohem od 7.00 hod. a během ranní mše sv., a během mše sv. v 10.00 hod. a také půl hodiny před večerní mši sv. ve Španělské kapli. O svátost smíření je možné požádat kteréhokoliv kněze i během dne (pokud je to možné). během večerní mše sv.