FARNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

SEJMO_BWFarní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně je pozoruhodnou barokní památkou a základní dominantou města, kterou týdně navštěvují stovky věřících.

Ač jsou v Novém Jičíně ještě dva další kostely, jedině o farním kostele neexistuje řádná publikace, která by vylíčila jeho postavení v dějinách Nového Jičína. Tento nedostatek napravila ve své bakálářské práci z roku 2009 při Masarykově univerzitě v Brně novojičínská rodačka Veronika Kašná, roz. Janková.

SEJMO_BZProzkoumala každý aspekt vývoje této stavby, sepsala její historii, dějiny vnitřního i vnějšího zařízení, ale také působení farářů a proměny náboženských podmínek, které do jejich osudů nejednou zasáhly.

Děkujeme za souhlas použítí její práce na farních stránkách a věříme, že si se zájmem tyto informace přečtete. Nově jsme doplnili informace o rekonstrukci presbytáře v roce 2012.