RODINNÝ KLUB „HNÍZDO“

hnizdo

Jak vznikl Rodinný klub Hnízdo

Všimli jsme si, že je ve farnosti dost velký zájem o akce určené dětem, leč rodiny mezi sebou se znají dosti prabídně. Rodiče, kteří pobíhají každou mši vzadu v kostele za dětmi připraveni k jejich včasnému odchytu v případě, že si to zamíří mimo tolerovanou zónu, se vzájemně registrují, ale jinak o sobě nevědí téměř nic. Napadlo nás, že to je docela škoda, když uvážíme, že to jsou právě naše děti, které nás možná jednou budou spojovat, jelikož je možné, že se v budoucnu spřátelí třeba na hodinách náboženství.
Ovšem momentálně není v rámci farnosti možnost, jak by k sobě mladé rodiny, manželské páry i nesezdaní jedinci, jež odrostli společenstvím mládeže, mohly najít cestu. Začala nás šimrat myšlenka okysličit tohle vakuum a založit něco jako Společenství rodin. S cílem scházet se v dohodnutém intervalu, probrat krátké duchovní, partnerské nebo rodinné téma, nechat děti pohrát si spolu navzájem, dát si společně kafe a sdělit si, co u koho nového a vzájemně přihřívat naši víru ve společném „krbu“, případně rozfoukat ve svém středu již doutnající uhlíky. Jak prosté, že? No že nás to nenapadlo dřív…
Oslovili jsme několik prvních párů a přátel, kteří se k tomuto návrhu postavily velmi pozitivně a jali jsme se tedy scházet … Ovšem, kde vlastně? No v domácnostech… kde taky jinde? Na faře nás nenapadl žádný vhodný prostor s ohledem na věk a potřeby dětí… Nepřišlo nám jako nejlepší vypustit batolata na chladnou podlahu, kde se ostatní pohybují v botech ani je nechat lozit pod stoly a proplétat se mezi nohama rodičů sedících za konferenčním stolem. První spolča se tedy uskutečnila v domácnostech. Byla příjemná, domácká, ale stísněná. A zájem připojit se k nám projevili další… a obýváky přestaly stačit.
Rozhodli jsme se proto požádat O. Aloise o uvolnění místnosti na faře, která by se dala maličko přetvořit k potřebě našeho společenství a scházet se tam. Ta myšlenka se nám zamlouvala čím dál více, protože jsme již delší dobu pociťovali, že na faře prostor s neformálním posezením docela chybí. To nám bylo dovoleno a záhy jsme diskutovali nad problémem, z čeho onu proměnu opuštěné místnosti v útulnou klubovnu zafinancovat. Napadlo nás zkusit požádat o pomoc jinde: požádat o příspěvek Město, obrátili jsme se s prosbou na Charitu a sháněli sponzory. Pánu se asi naše myšlenka zalíbila, protože během měsíce se nám na darech a příspěvcích sešlo několik desítek tisíc Kč, které potřebujeme na nejnutnější úpravu místnosti – teplou výmalbu, koberec, posezení, vestavěnou skříň nutnou k uložení věcí nejen našeho společenství, ale všech dalších, které tuto místnost budou moci pro setkávání využívat. Další peníze ještě přislíbil věnovat O. Alois, takže doufáme, že se nám podaří vytvořit klubovnu jako obýváček, kde se budou moct děti kutálet a hrát a dospěláci posedět a diskutovat.

Těšíme se na vzájemné setkávání, těšíme se na přednášky manželů, kteří vedou předmanželské přípravy, že nám přijdou čas od času připomenout, co nás učili v době, kdy pro nás byl partnerský život teorií a že mezi nás zavítají další hosté s přednáškami zaměřenými na problematiku duchovního, manželského a rodinného života. Máme naději, že se v rámci tohoto společenství z našich dětí snad stanou kamarádi. Třeba nebudou naše děcka muset jednou zoufale hledat kam se zařadit, protože své kamarády už budou mít. Možná se uprostřed farního společenství lépe ztotožní s vírou, kterou se jim snažíme předat…
Protože se nescházíme jen rodiny, ale i snoubenci, dosud bezdětní manželé ale i nesezdaní jedinci, nazvali jsme naše setkání Rodinným klubem, a jelikož je odchov dětí centrem rodinného života, celým názvem „Rodinný klub Hnízdo“. Vítáni jste, pokud máte zájem o problematiku rodinného života.

Přijďte, pokud vás oslovil kterýkoliv z těchto důvodů:

  • kvůli sobě, protože chcete znát, kdo vedle vás v kostele stojí,
  • protože se chcete kvalitně vzdělávat v problematice manželského soužití,
  • chcete slyšet názor odborníka na problémy ve výchově,
  • protože chcete vašim dětem nabídnout kamarádství s dětmi z věřících rodin
  • chcete pomoct realizovat farní život (spoluvytvářet farní akce)
  • chcete párkrát v roce vyrazit někam na víkend
  • protože nechcete pít v neděli kafe sami.

Scházíme se každou sudou/lichou neděli v 16 hodin na faře. Postavíme na kafe klidně i Vám 