MINISTRANTI

Ministrant

 My, ministranti novojíčínské farnosti se scházíme většinou (kromě prázdnin) co 14 dní v pátek od 15:30 hod. na faře v   Novém Jičíně. Naše setkání vede buď kněz nebo jeden ze starších zkušených ministrantů a je zaměřeno na vytvoření společenství ministrantů, kteří chtějí svou službu v kostele lépe poznávat, naučit se a dělat ji z lásky k Ježíši. Součástí našich setkání je i hra a zábava. Ministranti u nás jsou kluci, muži, páni, kteří rádi pomáhají knězi u oltáře hlavně při mši svaté. Přitom podnikáme různé akce – diecézní pouť ministrantů s o. biskupem, snažíme se mít jednou za rok svůj minivikend a zúčastňujeme se různých sportovních akcí, jezdíme na kole, chodíme na procházky, hrajeme stolní fotbal, florbal a také ping-pong.

Zveme všechny kluky, muže a pány, kteří by měli zájem také být užiteční při našich společných bohoslužbách a něco z lásky k Bohu pro něj vykonají, na naše společná setkání na faře!