Aktuální informace o změnách v Bohoslužbách

Protože od 25.5. je dovoleno shromažďování 300 osob, v našich podmínkách mohou být bohoslužby bez omezení. Proto na příští neděli již bude pořad bohoslužeb jako obvykle v 7:30 a v 10 hod. ve farním kostele a večerní v 18:30 ve Španělské kapli. Od příští neděle se již bude zpovídat ve zpovědnicích s tím, že se dodrží hygienické předpisy, které platí i pro účast na bohoslužbách – zakrytí nosu a úst, 2 metrový odstup pokud se nejedná o rodinu a použití dezinfekčního prostředku umístěného u bočního vchodu.

Podmínky pro účastníky bohoslužby:

1. v kostele účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, kteří mohou být pospolu v lavici

2. účastníci mše sv. si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce – dezinfekce je umístěna na stolečku u vchodu

3. účastníci mše sv. nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie

4. v rámci mše sv. se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady.

V kostelích jsou umístěny pokladničky, do kterých můžete přispět k provozním nákladům ve farnosti a hrazení plánovaných oprav. Děkujeme za Vaši obětavost a štědrost.