ŽIVÝ RŮŽENEC

Často slýcháváme slova: „Modlete se, neboť jen modlitba může pomoci v nesnázích a spojuje nás s Pánem Bohem, zvláště pak modlitba růžencová. Rozjímáním nad jednotlivými tajemstvími si více uvědomujeme svoji víru. V roce 2000 jsme se zapojili do živého růžence růže SAPIENTIA –MOUDROST.

Bylo nás 15 členů a každý z nás se modlil jeden desátek růžencového tajemství po celý jeden měsíc. Na konci měsíce nebo počátkem nového měsíce jsme si vždy předávali kartičky růžencového tajemství. Modlili jsme se růžence radostný, bolestný a slavný. Od 1.ledna 2004 jsme přibrali do společenství naší růže Sapientia dalších 5 členů a přidali jsme za růženec slavný růženec světla. Nyní si však uvědomujeme, že bychom růženec světla měli zařadit za růženec radostný. Při růžencovém rozjímání o životě P.Marie a P.Ježíše by tak vznikla ucelená posloupnost od narození P.Ježíše až po korunování P.Marie v nebi.

I nadále se modlíme jeden desátek po dobu jednoho měsíce, neboť soudíme, že takto živý růženec se stává skutečně živým. I nadále si předáváme kartičky s růžencovými tajemstvími podle seznamu, který má každý z nás. Jsme tak stále v osobním styku a dovídáme se problémy členů růže. Stane-li se, že si z nějakého důvodu nemůžeme kartičku předat, můžeme se spojit telefonicky, neboť číslo telefonu každého z nás spolu s adresou je uvedeno v seznamu.

Členové naší růže jsou středního a pokročilejšího věku. Při oslovování se často setkáváme s námitkami:„já nemám dost času“, „já to nedokážu“, „často zapomínám“ apod. Myslíme si, že by se lidé-křesťané měli nad sebou více zamyslet. Pokud máte zájem patřit do společenství živého růžence, můžete oslovit naše kněze z farnosti, kteří Vám dají základní informaci, jak to uskutečnit.