BIBLICKÁ HODINA

Bible

Každou středu (ve školním roce kromě velkých svátků – Vánoce, Velikonoce) od 17:00 hod. se na faře schází společenství „Biblická hodina“. Jak  název napovídá hlavním tématem je Bible a vše kolem Písma svatého.  Společenství pod vedením P.Aloise rozebírá výklady, komentáře a různé zajímavosti, kterých je k Písmu spousty. Pokud máte zájem o Písmo svaté je toto společenství nejlepším způsobem, jak více se učit žít z Božího slova.