KŘEST

DĚTI:

U dítěte žádá alespoň jeden z rodičů, který si přinese rodný list dítěte k sepsání žádosti o křest a také domluví vhodného kmotra dítěti. Kmotr musí být praktizující křesťan (účast na nedělních bohoslužbách, svátostný život, církevní sňatek), a pokud je z jiné farnosti, musí mít povolení ke kmotrovství od svého faráře. Pokud rodiče jsou z jiné farnosti, musí mít povolení ke křtu dítěte od svého faráře. Rodiče, pokud je to možné i s kmotry, se připravují po domluvě v kanceláři na faře. Křest se udílí v neděli nebo sobotu dle měsíčního termínu. Pokud v neděli při mši svaté, pak v 10.00 hod nebo po této mši sv. Je možné, aby křest byl udělen i jindy, i mimo mši sv., podle přání rodičů.

U dětí nad 7 let a dospělého je nutná řádná příprava, která probíhá pod vedením kněze nejméně 1 rok, během kterého se žadatel o křest stává katechumenem – čekatelem křtu.

DOSPĚLÍ:

Dospělí mají přípravu během školního roku dle aktuální roční domluvy.