FARNOST ŠENOV u NJ

O naší farnosti

Farnost Šenov u Nového Jičína je v děkanátu Nový Jičín, ostravsko-opavské diecéze. Je to farnost spravována excurendo z Nového Jičína. Centrem naší farnosti je farní kostel sv. Martina.

V obci Šenov u NJ bydlí 1980 osob, podle sčítání lidu se k římskokatolické církvi hlásí 685 občanů. Ale asi jenom 70 z nás se pravidelně zúčastňuje nedělních bohoslužeb.

Ve farnosti jsou tato společenství: společenství ministrantů, mladých manželů, farní schola a samozřejmě se také vyučuje náboženství.

Duchovním správcem je P. Mgr. Bc. Jakub Vavrečka

zpět na mapu děkanátu

farní kostel svatého Martina

Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.