OHLÁŠKY NOVÝ JIČÍN

Bohoslužby

OZNÁMENÍ

  • V úterý bude doporučený zasvěcený svátek sv. Václava, mučedníka, patrona národa. Mše sv. ranní v 7:30 ve farním kostele a v 18:00 hod. ve Španělské kapli.
  • Na první pátek v tomto týdnu je rozšířená možnost sv. smíření ráno i večer ve farním kostele. Celý den je tichá adorace před vystavenou Sv. oltářní. Prosíme o zapsání se na adorační službu na lístek na stolečku ve farním kostele. Po večerní mši sv. bude pokračovat adorace rodičů s dětmi, a pak až do 19:00 hod.
  • V sobotu 2.10 se koná diecézní pouť za nová duchovní povolání a obnovu rodin v bazilice ve Frýdku. Program pro tři věkové kategorie – dospělí, mládež a děti začíná ve 14 hod. a vrcholí společnou mší sv. s o. biskupem Martinem v 17 hod. Ukončení kolem 18:00 hod. Protože do Frýdku jedou autobusy běžné hromadné dopravy a pro důchodce je to výhodnější, neorganizujeme žádný autobus. Hromadnou dopravou je možné na společný program odjet z N. Jičína autobusové nádraží ve 13:23 hod. a nebo až na mši sv. v 15:44 hod. Zpátky jede autobus 18:40 hod. z frýdeckého autobusového nádraží. Letos pro naši diecézi nebyl vysvěcen žádný novokněz. Kněží budeme mít tolik, kolik si vyprosíme. Proto tato pouť je stále aktuální příležitosti spojit více rukou v modlitbě na tyto úmysly.
  • Sbírka na pomoc církevním školám z minulé neděle vynesla obnos 20 581,- Kč. Vše dárcům díky za každý dar.

 Nedělní ohlášky pro Nový Jičín v pdf k vytištění zde.

Aktuální ohlášky pro farnost Kunín najdete zde .

Aktuální ohlášky pro farnost Šenov u NJ najdete zde .