OHLÁŠKY NOVÝ JIČÍN

Earlier
Na nástěnkách a na webu farnosti máte přehled vyučování náboženství a příprav na nový školní rok. Opět tento týden bude pořádat společenství modlících se maminek Triduum modliteb matek a babiček jako obvykle v pátek od 16:30 hod. před mší sv., v sobotu jsou všichni zváni do katedrály na společnou modlitbu před P. Marii Fatimskou, takže modlitba po ranní mši sv. nebude a v neděli o půl desáté před velkou mší sv. ve farním kostele. Seznámení s významem a obsahem společenství modlících se matek pro nové maminky bude přes brněnskou koordinátorku Katku přečíst ohlášky >>
Zítra, v pondělí, bude v 17:30 hod. na faře setkání všech, kteří se chtějí podílet na realizaci farního zpravodaje Okénko. Na nástěnkách a na webu farnosti máte již celkový přehled vyučování náboženství a příprav na nový školní rok. Prosíme rodiče, aby zajistili účast svých pokřtěných dětí na hodinách náboženství. Na stolečku je možnost přihlášky hlavně pro začínající děti, ale i ostatní mohou přihlášku vyplnit pro potřeby vyučujícího. Přihlášku můžete odevzdat na faře nebo přímo v hodině náboženství. Přihlášky naleznete i ke stažení na webu farnosti. Pokud by byl nový zájemce z řad přečíst ohlášky >>
Tento týden je již farní kancelář v plném rozsahu jako během školního roku. Podobně i bohoslužby jsou v plném rozsahu. Na nástěnkách a na webu farnosti máte přehled vyučování náboženství a příprav na nový školní rok. Náboženství začíná příštím pondělím 11.9. Prosíme rodiče, aby zajistili účast svých pokřtěných dětí na hodinách náboženství. 1. a 2. třída, které jsou ze ZŠ Komenské a podobně 1. až 3. třída na ZŠ Dlouhá, budou mít upřesněno náboženství až příští neděli. Letos naleznete na stolečku možnost přihlášky hlavně pro začínající děti, ale i ostatní mohou přečíst ohlášky >>
Sbírka z dnešní neděle byla obětována na potřeby Charity v Novém Jičíně. Na první pátek bude rozšířená možnost sv. smíření ráno i večer a také celodenní tichá adorace před vystavenou Nejsv. sv. oltářní ve farním kostele. Kdo by chtěl pomoci s adorační službou, může se napsat na lístek ve farním kostele. Také po večerní mši sv. bude ještě hodinová adorace. První mše sv. pro děti s rodiči bude až další pátek 8.9, ale zveme děti ke smíření s Bohem ve sv. smíření po prázdninách na první pátek. Příští neděli se již objeví přečíst ohlášky >>
Sbírka z minulé neděle na opravy ve farnosti vynesla obnos 18.582,- Kč. Všem dárcům díky za každý dar na tento úmysl. Příští neděli bude sbírka obětována na potřeby Charity v Novém Jičíně. přečíst ohlášky >>
V úterý je doporučený zasvěcený svátek slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše sv. budou ve farním kostele ráno v 6:45 hod. a večer v 18:00 hod. V sobotu 19.8 v 11:00 hod. ve Španělské kapli v N. Jičíně uzavřou manželství při bohoslužbě slova Tomáš Petřkovský z Nového Jičína a Anna Koudelková z Jeseníku nad Odrou. Dnešní sbírka byla měsíční na opravy v naší farnosti. Všem dárcům díky za každý dar na tento úmysl. přečíst ohlášky >>

Aktuální ohlášky pro farnost Kunín najdete zde .


Aktuální ohlášky pro farnost Šenov u NJ najdete zde .


 

You must be logged in to post a comment.