OHLÁŠKY NOVÝ JIČÍN

Earlier
V sobotu 12.8 plánují naše farnosti poutní zájezd na mariánské poutní místo do Štípy s prohlídkou ZOO Lešná. Odjezd bude v 8:00 od fulnecké zastávky v N. Jičíně a návrat kolem 19 hod. večer. Program – mše sv., komentovaná prohlídka poutního kostela, individuální prohlídka ZOO Lešná a zámku. Cena za autobus: dospělí 130,- Kč, děti do 15 let 50,- Kč, rodina (oba rodiče + děti) 300,- Kč. Můžete se závazně přihlašovat u pánů kostelníků v sakristii. Jsou volné úmysly mší sv. na další přelomový týden července a srpna během všedních přečíst ohlášky >>
V sobotu 22.7 v 10:30 uzavřou sv. manželství ve farním kostele při mši sv. Vojtěch Pavliska z Tiché a Gabriela Matúšů z N. Jičína. Prosíme děti, aby posílaly pohledy z výletů či dovolených na naše webové stránky nebo je přinesly na faru. Potom bychom je na začátku školního roku v kostele rozvěsili, abychom poznali, kde všude děti byly a co prožily. Jsou volné úmysly mší sv. na další červencový týden během všedních dnů a podobně prakticky celý srpen. Kdo by si chtěl zapsat úmysl mše sv., může po ranní mši sv. na přečíst ohlášky >>
Ve čtvrtek se uskuteční Fatimský den v naší farnosti. Od 6:15 hod. bude společný růženec a na konci mše sv. litanie a zásvětná modlitba k P. Marii Fatimské s požehnáním. Naše farnosti plánují pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi na horu Radhošť a to tuto sobotu 15.7, kdy bude mimořádně až v 12 hod. v kapli sloužena mše sv. za Vás farníky. Zkusme využít této pouti k putování na tuto horu ať osobně nebo rodinně a pěšky nebo skrz autobus, který bychom chtěli vypravit a který Vás vyveze až na Pustevny. přečíst ohlášky >>
Během letních prázdnin nebudou večerní mše sv. během všedních dnů ve Španělské kapli a páteční večerní ve farním kostele. V úterý a čtvrtek v 18 hod. bude bohoslužba slova se sv. přijímáním ve Španělské kapli. Ostatní mše sv. zůstávají beze změn. Také jsou omezené hodiny ve farní kanceláři – ta bude v pondělí od 8:30 do 9:30 a ve středu od 10:30 do 11:30 hod. Ve středu bude na slavnost sv. Cyrila a Metoděje mše sv. jako v neděli v 7:30 hod. V pátek bude první pátek zasvěcená Nejsv. Srdci Ježíšovu. Mše sv. bude ráno přečíst ohlášky >>
Poslední mše sv. pro děti s rodiči před prázdninami bude v pátek 30.6 večer v 17 hod. Zapisují se úmysly na mše sv. od října do prosince letošního roku. Jsou volné úmysly během prázdnin. Úmysly si můžete nechat zapsat v hodinách kanceláře nebo na požádání po ranní mši sv. Naše farnosti plánují pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi na horu Radhošť a to v sobotu 15.7, kdy bude mimořádně až v 12 hod. v kapli sloužena mše sv. za Vás farníky. Zkusme využít této pouti k putování na tuto horu ať osobně přečíst ohlášky >>
Společenství modlících se matek – Mamoáza zve na modlitební Triduum od pátku 23.6 do neděle 25.6. V pátek bude společná modlitba před mší sv. od 16:30 hod. ve farním kostele. Ostatní časy jsou na nástěnce nebo webu farnosti. V pátek bude slavnost Ježíšova Srdce, proto na konci mší sv. před vystavenou Sv. oltářní budou litanie k Srdci Ježíšovu se zásvětnou modlitbou dostiučinění, která je spojena za splnění podmínek se získáním plnomocných odpustků za sebe a duše v očistci a sv. požehnáním. Po večerní mši sv. bude v pátek na farské zahradě setkání dětí přečíst ohlášky >>

Aktuální ohlášky pro farnost Kunín najdete zde .


Aktuální ohlášky pro farnost Šenov u NJ najdete zde .


 

You must be logged in to post a comment.