Nedělní ohlášky 1.3.2015

V postní době se modlíme pobožnost Křížové cesty vždy v pátek po večerní mši svaté a v neděli hned po ranní mši svaté. Společenství, které by chtělo vést páteční nebo nedělní Křížovou cestu, ať se domluví s jáhnem Antonínem Glogarem, který má pobožnost na starosti. Křížovou cestu se také modlíme po sobotní mši svaté v kostele v Žilině.

Od tohoto pondělí se bude možno přihlásit na již tradiční týdenní pobyt do italských Dolomit od 14.8. Více informací máte na plakátku v kostele.

Česká křesť. akademie pořádá toto úterý 3.3 v 18:00 hod. ve společenském sále na ul. Msgr. Šrámka v N. Jičíně setkání s politickým vězněm Bohumírem Jakubjákem na téma Odsouzen za velezradu s návrhem trestu smrti.

Na první pátek v tomto týdnu bude rozšířená možnost sv. smíření k naplnění příslibů Bož. Srdce Páně ráno i večer ve farním kostele a celodenní tichá adorace před Svátostným Ježíšem ve farním kostele. Kdo by chtěl pomoci s adorační službou během dne, může se napsat na lístek ve farním kostele. Bude se během adorace topit ve 3. a 4. lavici napravo vpředu.

Další setkání těch, kteří chtějí pomoci při letošní Noci kostelů, bude v úterý 10.3 v 18:00 hod. na faře.

Sv. otec František nás zve na další adorační prožití 24 hodin pro Pána, které pro náš děkanát bude ve farním kostele v Kopřivnici z pátku 13.3 na sobotu 14.3. Více pro zájemce na plakátku v kostele nebo na našich webových stránkách.

V minulém týdnu přispělo 14 dárců částkou 20.000,- Kč na mimořádnou účelovou sbírku na nové lustry do farního kostela. Přehled dárců za měsíc únor máte na nástěnce. Za měsíc únor do 26.2 bylo darováno 47.500,- Kč. Všem dárcům veliké díky za každý dar na nové lustry a za Váš projevený zájem vyřešit pro vás věřící při bohoslužbách zatím provizorní osvětlení prostoru kostela.

Sbírka z minulé neděle na Haléř sv. Petra vynesla částku 20.190,- Kč. Všem díky za každý dar na tyto úmysly.

Comments are closed.