Nedělní ohlášky 19.6.2016

Ve čtvrtek v 9 hod. dopoledne bude ve Španělské kapli koncelebrovaná mše sv. kněží novojičínského děkanátu, při které budou spolu s věřícími děkovat za dar života o. Michala a dalších jubilantů.

Od pátku do neděle zve Mamoáza na modlitební triduum matek a žen do farního kostela. Více na plakátku na nástěnce.

V sobotu 16.7 na P. Marii Karmelskou pořádají naše farnosti společnou pouť na Sv. Hostýn s odpolední prohlídkou a sv. požehnáním v městě Kroměříž, kde bude možnost prohlídky kostelů a Arcibiskupského zámku. Odjezd autobusem v 7 hod. ráno od fulnecké zastávky. Je možno se přihlašovat přes Ivu Jasnou na faře nebo přes kancelář a sakristii se zaplacením autobusu –  dospělý: 160,- Kč a dítě do 15 let: 50,- Kč.

Sbírka z minulé neděle na opravy ve farnosti vynesla obnos 16.618,- Kč. Dnešní sbírka byla obětována na podporu TV Noe. Všem díky za každý dar na tyto úmysly.

Na konci června a hlavně během prázdnin a měsíci září jsou volné úmysly na mše sv., které si můžete nechat zapsat po ranní mši sv. nebo ve farní kanceláři. Od pondělí se také zapisují úmysly na mše sv. od října do konce prosince letošního roku.

Členové Rádia Proglas ať si na stolečku ve farním kostele vyzvednou obálku se svým jménem, pokud jim již nebyla doručena.

Comments are closed.