Nedělní ohlášky 22.2.2015

Dnes 22.2 v 13:00 hod. bude ve Španělské kapli zahájení 34. ročníku cyrilometodějské pěší pouti na Velehrad a také dnes v 15:00 hod. Vás mládež zva na děkanátní Křížovou cestu od kostela v Rybí. Více na plakátku v kostele.

V postní době se modlíme pobožnost Křížové cesty vždy v pátek po večerní mši svaté a v neděli hned po ranní mši svaté. Společenství, které by chtělo vést páteční nebo nedělní Křížovou cestu, ať se domluví s jáhnem Antonínem Glogarem, který má pobožnost na starosti. Křížovou cestu se také modlíme po sobotní mši svaté v kostele v Žilině.

Zítra v pondělí 23.2 v 18:00 hod. bude na faře setkání všech, kteří chtějí dobrovolně pomoci při zrealizování letošní Noci kostelů v naší farnosti.

Ve středu 25.2 v 18:00 hod. se uskuteční na faře informativní setkání o společenství Modliteb matek. Pozvání přijala koordinátorka těchto společenství pro naši diecézi Katka Kučerková. Setkání se týká všech žen bez rozdílu věku, které by se chtěly připojit. Úmysl je vytvořit také odpolední modlitební skupinku. Heslem tohoto hnutí je Láska matek proměňuje svět, proměňme sebe a své okolí i my všechny v Duchu sv. a s požehnáním P. Marie. Zve farní Mamoaza.

Od začátku března se bude možno přihlásit na již tradiční týdenní pobyt do italských Dolomit od 14.8. Více informací máte na plakátku v kostele.

Česká křesť. akademie pořádá v úterý 3.3 v 18:00 hod. ve společenském sále na ul. Msgr. Šrámka v N. Jičíně setkání s politickým vězněm Bohumírem Jakubjákem na téma Odsouzen za velezradu s návrhem trestu smrti.

Sv. otec František nás zve na další adorační prožití 24 hodin pro Pána, které pro náš děkanát bude ve farním kostele v Kopřivnici z pátku 13.3 na sobotu 14.3. Více pro zájemce na plakátku v kostele.

V minulém týdnu přispělo 11 dárců částkou 18.000,- Kč na mimořádnou účelovou sbírku na nové lustry do farního kostela. Všem dárcům veliké díky za každý dar na nové lustry a za Váš projevený zájem vyřešit pro vás věřící při bohoslužbách příjemnější osvětlení prostoru kostela.

Sbírka z minulé neděle na opravy ve farnosti vynesla částku 18.734,- Kč.

Dnes proběhla sbírka Haléř sv. Petra. Všem díky za každý dar na tyto úmysly.

Comments are closed.