Nedělní ohlášky 5.6.2016

Zítra, v pondělí, odpadá náboženství 1. až 3. třídy na ZŠ Tyršova.

Na datum 7.6, letos v úterý, připadá každoroční modlitební spojení mezi bohoslovci semináře a naší farností. Prosíme o individuální zapojení do těchto modliteb za naše bohoslovce a nová duchovní povolání.

Příští neděli jste všichni srdečně zváni na farní den, hlavně jménem obou jubilantů o. Michala a pana kostelníka Holeně, kteří dohromady slaví 150. výročí narození, který začne ve Španělské kapli v 14:30 hod. společnou modlitbou a sv. požehnáním. Další program pak bude v areálu zahrady. Je stále možno přispět na pohoštění na farním dni případně na pořízení dárku pro jubilanty a to buď přímo do farní kanceláře nám kněžím nebo přes kasičku u křtitelnice ve farním kostele. Děkujeme za finanční podporu.

Také prosíme všechny, kdo mohou napéct cokoliv sladkého nebo slaného a chtějí takto přispět k pohoštění, aby donesli v sobotu mezi 18 až 19 hod. na faru nebo v neděli přímo na odpolední farní den. Díky za tuto pomoc při zajištění pohoštění.

Příští neděli proběhne měsíční sbírka na opravy v naší farnosti.

V druhé polovině června a během prázdnin jsou volné úmysly na mše sv., které si můžete nechat zapsat po ranní mši sv. nebo ve farní kanceláři.

Po dopoledních bohoslužbách si můžete v sakristii vyzvednout nové číslo diecézního zpravodaje Okno.

Comments are closed.