Nedělní ohlášky 15.5.2016

Zítra, v pondělí 16.5 v 17:30 hod. bude na faře setkání k přípravě nového čísla farního zpravodaje Okénko.

Na příští sobotu 28.5 vypravují naše farnosti autobus na Národní pouť v Roce Milosrdenství do areálu Božího milosrdenství v Lagevnikách u Krakova v Polsku. Máme prakticky zaplněné dva autobusy. Kdo by se chtěl ještě přihlásit, tak jako náhradník.

Zájemci o přípravu na přijetí sv. biřmování, která bude udělována v naší farnosti v roce 2017, mají přihlášku odevzdat nejpozději do 27. května. Přihlášky jsou na stolečku v kostele.

Protože se nám blíží farní den v neděli 12.6, jak bylo napsáno v Okénku, je možno přispět na pohoštění na farním dni případně na pořízení dárku pro jubilanty a to buď přímo do farní kanceláře nám kněžím nebo přes kasičku u křtitelnice ve farním kostele. Děkujeme za finanční podporu.

Sbírka z minulé neděle na opravy ve farnosti vynesla obnos 15.604,- Kč. Dnešní sbírka je na potřeby diecézní Charity. Všem díky za každý dar na tyto úmysly.

Comments are closed.