Nedělní ohlášky 8.2.2015

Jednota Orel Nový Jičín zve na Orelský končinový ples, který se bude konat v pátek 13.2 od 19:00 hod. v Orlovně v Loučce.

Příští neděli 15.2 proběhne ve spolupráci farnosti s Charitou již tradiční Maškarní ples pro děti s rodiči a prarodiči s Křemílkem a Vochomůrkou od 14:30 hod. ve Fokusu v N. Jičíně. Více informací máte na nástěnce nebo webu farnosti.

V neděli 22.2 v 13:00 hod. bude ve Španělské kapli zahájení 34. ročníku cyrilometodějské pěší pouti na Velehrad.

V minulém týdnu přispěli  3 dárci částkou 5.000,- Kč na mimořádnou účelovou sbírku na nové lustry do farního kostela. Všem dárcům veliké díky za každý dar na nové lustry a za Váš projevený zájem vyřešit pro vás věřící při bohoslužbách příjemnější osvětlení prostoru kostela. Příští neděli proběhne měsíční sbírka na opravy ve farnosti.

8. únor, který letos připadá na neděli, je světovým dnem proti obchodu s lidmi. Chceme se připojit nejen dnes k modlitbám i činům, které budou směřovat k odstranění obchodu s lidmi. Papež František označuje obchod s lidmi za nejrozšířenější otroctví v 21. století, za zločin proti lidskosti, za ránu na těle současného lidstva. V prosinci 2014 došlo k podpisu Deklarace náboženských představitelů proti modernímu otroctví, jejímiž signatáři jsou kromě katolické církve také zástupci hinduistů, buddhistů, židů, muslimů a anglikánů.

V pondělí 16.2 v 18:00 hod. bude na faře v přízemí první setkání všech, kteří se chtějí podílet na přípravě nového čísla farního zpravodaje Okénko.

Rádio Proglas poslalo pro své členy dopis, který si mohou členové vzít ze stolečku ve farním kostele.

Na lavicích máte záložku s modlitbou za letošní eucharistický kongres, kterou se můžeme modlit před mší sv. po modlitbě sv. růžence nebo soukromě doma. Také se budeme učit znělku kongresu.

Pan Josef Janšta, autor mnoha knížek pro děti a mládež, vydává po kapitolkách vyprávění, které nazval Naše čtení. Kdo by měl zájem o toto čtení pro děti, může si stáhnout přímo z našich webových stránek a to již první dvě kapitoly nebo po zaslání požadavku o. Aloisovi na jeho e-mail, přímo přeposláním na svůj e-mail.

Comments are closed.