Nedělní ohlášky 24.4.2016

Na sobotu 28.5 vypravuje naše farnost autobus na Národní pouť v Roce Milosrdenství do areálu Božího milosrdenství v Lagevnikách u Krakova v Polsku, kde je pohřbena vidoucí Boží milosrdenství-sv. Faustyna. Je možno se přihlašovat přes nás kněze nebo přímo na faře u Ivy Jasné se zaplacením částky za autobus a poutnický balíček – dospělý celkem 550,- Kč a děti do 15 let 250,- Kč bez placení poutnického balíčku. Jedná se o pouť Radia Proglas a TV-Noe, která má v podmínkách poutě odebrání dospělými účastníky poutnického balíčku v ceně 200,- Kč. Protože se naplnil jeden autobus, zkoušíme vypravit druhý autobus pro další zájemce. Více informací máte na nástěnce.

Zájemci o přípravu na přijetí sv. biřmování, která bude udělována v naší farnosti v roce 2017, naleznou přihlášku se zvacím dopisem na stolečku v kostele. Je možné si zvací dopis s přihláškou stáhnout i z farních internetových stránek – www.fnj.cz. Přihlášku je potřeba odevzdat nejpozději do 27. května.

Na sobotu 14.5 chceme uskutečnit z našich farností společnou pouť především pro naše rodiny, děti, mládež na mariánské poutní místo Maria Stein u Heřmánek za Odrami. Chceme jet společně vlakem, který bude odjíždět z vlakového nádraží v N. Jičíně v 8:40 ráno a návrat se plánuje z Heřmánek v 16:16 s tím, že v N. Jičíně budeme v 17:43. Na cestu je potřeba si vzít svačinu na celý den, vhodné oblečení dle počasí a dobrou náladu. Sraz bude o čtvrt hodiny dříve z důvodu možnosti zakoupení společného lístku, který umožňuje slevu jízdného. Umožněte sobě a dětem poznání krásného malého poutního místa v našem okolí. Pouť je pro všechny věkové kategorie.

Sbírka z minulé neděle na opravy ve farnosti vynesla obnos 17.276,- Kč. Dnešní sbírka při mší sv. je určena na katedrálu.

Svatý otec rozhodl obrátit pozornost věřících k tragickým dopadům stále pokračujícího a mnohými zapomenutého konfliktu na Ukrajině. Proto ohlásil mimořádnou sbírku humanitárního charakteru, která se uskuteční v podobě zvláštní sbírky plánované na neděli 24. dubna ve všech evropských kostelech. V naší diecézi se sbírka uskuteční formou „kasičky“ v kostelích od neděle 24. 4. do neděle 1. 5. 2016. Proto od dneška do další neděle včetně můžete do kasičky u křtitelnice ve farním kostele obětovat svůj dar na tento úmysl. Všem díky za každý dar na všechny zmíněné úmysly.

Comments are closed.