Nedělní ohlášky 13.3.2016

V postní době se modlíme pobožnost Křížové cesty vždy v pátek po večerní mši svaté a v neděli hned po ranní mši svaté. Křížovou cestu se také modlíme po sobotní mši svaté v kostele v Žilině.

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje Okénko, které máte na stolečku v kostele, s přehledem velikonočních bohoslužeb a příležitostí k sv. smíření. Na Velký pátek upozorňujeme na změnu toho, co je v Okénku vytištěno. Příležitost k sv. smíření na Velký pátek bude od 9 hod. do 11:30 hod dopoledne. Odpoledne se již zpovídat nebude. Pobožnost Křížové cesty bude v 10 hod. dopoledne a velkopáteční obřady budou již v 15 hod. Tyto změny jsou z důvodu, že Velký pátek je od letošního roku státním svátkem – je volno, a proto není nutné slavit velkopáteční události až pozdě večer. Lépe zapadají k třetí hodině odpolední, kdy Ježíš za nás zemřel. Do Okénka máte vložen proužek papíru, na kterém jsou tyto změny vytištěné. Rozšířená příležitost k předvelikonoční sv. smíření bude již tento pátek ráno i večer během mší sv. Přehled velikonočních bohoslužeb a příležitostí k sv. smíření máte také na nástěnkách a na našich webových stránkách.

Sbírka z minulé neděle na podporu Světového dne setkání mládeže se Sv. otcem v Krakově vynesla obnos 18.523,- Kč. Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy v naší farnosti. Všem dárcům díky za každý dar na tyto úmysly.

Po dopoledních bohoslužbách si mohou předplatitelé diecézního zpravodaje Okno vyzvednou nové číslo v sakristii.

Comments are closed.