Nedělní ohlášky 7.2.2016

Popeleční středou začíná svatopostní doba. Je to den přísného postu od masa a újmy. Mše sv. s udělováním popelce bude ráno i večer ve farním kostele v obvyklý všední čas. Každoroční prožívání postní doby je příhodný čas pro vystoupení na posvátnou horu Velikonoc jak pro ty, kteří se připravují na svůj křest tak také pro věřící k obnovení křestního vyznání o sobotní velikonoční vigilii. Podivuhodnými zbraněmi jsou modlitba, almužna a odříkání. Přetrhejme svým pokáním všechna pouta, která nás váží k hříchu, a projevme své milosrdenství svým bratřím a sestrám, aby i my jsme více okoušeli v tomto jubilejním roce Boží milosrdenství. V postní době se budeme modlit pobožnost Křížové cesty vždy v pátek po večerní mši svaté a v neděli hned po ranní mši svaté.

Společenství, které by chtělo vést páteční nebo nedělní Křížovou cestu, ať se domluví s jáhnem Antonínem Glogarem, který má pobožnost na starosti. Křížovou cestu se také modlíme po sobotní mši svaté v kostele v Žilině.

Pastorační centrum při biskupství os-op bude zasílat v době postní v rámci Roku milosrdenství myšlenku na každý den od sv. o. Pia, papežů sv. Jana Pavla II., Benedikta XVI. nebo Františka a sv. sestry Faustýny ve formě SMS zprávy na mobil nebo e-mailu tomu, kdo se po 1.2 přihlásí na adrese – http://pust.doo.cz Tato myšlenka Vás může doprovázet každým dnem postní doby jubilejního roku.

Tento pátek 12.2 bude po večerní mši sv. v 18:30 na faře setkání všech, kteří mají zájem se zúčastnit nebo se chtějí pouze informovat o poutním zájezdu po stopách sv. Pavla do Řecka a do Říma. Lze na tomto setkání se již závazně přihlásit na tuto zářijovou pouť se zálohou 8.000,- Kč na osobu. Bude přítomen i průvodce, který Vám přiblíží obsah této pouti. Pouť je pro celý děkanát ve spolupráci s farnosti Stará Bělá a máme k dispozici pouze omezený počet míst. Více informací na plakátku v kostele.

Pan Janšta si připravil další pokračování čtení pro děti, které se bude objevovat na našich webových stránkách.

Centrum pro rodinu Ostravsko-opavské diecéze bude pořádat na faře v Novém Jičíně Motivační kurz pro ženy, kterým končí rodičovská dovolená. Kurz začíná 15. února 2016 a bude od 9 – 12 hodin každé pondělí. Jde celkem o 10 lekcí. Hlídání dětí bude zajištěno. Cena kurzu 300 Kč. Přihlášení na tel.čísle 777281800 nebo mailem snerchovajana@gmail.com Více na plakátku v kostele.

V neděli 21.2 ve 13 hod. bude ve Španělské kapli zahájení 35. ročníku CM pouti na Velehrad.

K 31.1 ukončila svou činnost Křesťanská prodejna na Žerotínově ul. vedle fary v N. Jičíně. Nejbližší prodejna je v Odrách, Valašském Meziříčí nebo v Místku.

Comments are closed.