Nedělní ohlášky 17.1.2016

V posledním čísle farního zpravodaje Okénko byl anketní lístek ohledně vzhledu a obsahu tohoto zpravodaje. Zareagovalo 10 farníků z našich farností. Z toho 5 bylo pro stávající formát a provedení, 4 byli pro zmenšení formátu a jeden byl pro oba formáty. Všichni jednoznačně čtou zpravodaj v tištěné formě. Děkujeme za Vaše podněty a hlavně povzbuzení a poděkování.

Jménem organizátorů, jste srdečně zváni na Farní ples, který proběhne tuto sobotu 23.1.2016 v Orlovně v Loučce. Přijďte si zatančit, poslechnout si živou hudbu, posedět s přáteli, prožít slušnou zábavu nebo se jen navečeřet. Neměla by chybět tombola, do které prosíme farníky o dary. Pokud byste chtěli darovat něco do tomboly, doneste to prosím do sakristie nebo kněžím. Vstupenky na ples je možno koupit v předprodeji za 70,- Kč v sakristii. Na místě budou za 90,- Kč. Výtěžek plesu bude upotřeben na potřeby nás farníků.

Farnost a Charita Nový Jičín zvou všechny děti a jejich rodiče a prarodiče na maškarní ples s Bobem a Bobkem další neděli 24.1.2016 od 14:30 hod. do Fokusu v N. Jičíně. Více na plakátku v kostele.

V neděli 31.1 v 15 hod. proběhne poděkování tříkrálových koledníků v kině Květen v N. Jičíně. Přiveďte si i své rodiče a sourozence, bude se promítat nová pohádka Malý princ a budou také drobné dárečky a něco na chroupání. Více na letáčku v kostele nebo na našich webových stránkách.

Po dopoledních bohoslužbách si mohou předplatitelé diecézního zpravodaje Okno vyzvednout nové číslo v sakristii.

Na stolečku ve farním kostele je nový seznam k přijetí sochy P. Marie-Růže Mystické od poloviny března tohoto roku, kde se mohou zájemci zapsat. K přijetí P. Marie k modlitbě v rodinách nebo osobně dochází ve čtvrtek co 14 dní v odpoledních hodinách dle osobní domluvy.

Zapisují se úmysly na mše sv. na měsíce duben, květen a červen nového roku. Také jsou volné úmysly na leden až březen. Konkrétně jsou volné úmysly v dalším týdnu ledna, v únoru a v březnu. Úmysly si můžete v tomto týdnu nechat zapsat po ranní mši sv. na požádání nebo v hodinách kanceláře.

Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy v naší farnosti.

Comments are closed.