Nedělní ohlášky 10.1.2016

Všichni spolupracovníci ve farnosti – zvláště ti, kteří pomáhají uklízet a zdobit kostely nebo jinak se zapojují třeba pastoračně ve farnosti, budou mít tuto sobotu 16.1.2016 v 15 hod. na faře společné novoroční setkání při čaji a kávě s námi kněžími a jáhny. Kdyby chtěl někdo přispět něčím sladko-slaným ke kávě nebo čaji, může samozřejmě přinést. Všichni spolupracovníci jsou srdečně zváni.

Jménem organizátorů, jste srdečně zváni na Farní ples, který proběhne v sobotu 23.1.2016 v Orlovně v Loučce. Přijďte si zatančit, poslechnout si živou hudbu, posedět s přáteli, prožít slušnou zábavu nebo se jen navečeřet. Neměla by chybět tombola, do které prosíme farníky o dary. Pokud byste chtěli darovat něco do tomboly, doneste to prosím do sakristie nebo kněžím. Vstupenky na ples je možno koupit v předprodeji za 70,- Kč v sakristii. Na místě budou za 90,- Kč. Výtěžek plesu bude upotřeben na potřeby nás farníků.

Farnost a Charita Nový Jičín zvou všechny děti a jejich rodiče a prarodiče na maškarní ples s Bobem a Bobkem v neděli 24.1.2016 od 14:30 hod. do Fokusu v N. Jičíně. Více na plakátku v kostele.

Na nástěnce máte nabídku práce v hospici Citadela ve Valašském Meziříčí – pracovník v sociálních službách. Více informací je na plakátku nebo na našich webových stránkách.

Zapisují se úmysly na mše sv. na měsíce duben, květen a červen nového roku. Také jsou volné úmysly na leden až březen. Konkrétně jsou volné úmysly v dalším týdnu ledna, v únoru a v březnu. Úmysly si můžete v tomto týdnu nechat zapsat po ranní mši sv. na požádání nebo v hodinách kanceláře.

Výzva k přihláškám do semináře o. biskupa:

Milé sestry a bratři, obracím se na vás s prosbou o modlitbu za všechny, kteří se v tomto období rozhodují pro duchovní povolání. Ve Svatém roce milosrdenství chceme zakusit nekonečné milosrdenství Otcovo. Prosme milostivého Boha také o dar duchovních povolání. Ať dá dostatek pastýřů pro svůj lid. Vyprosme společně těm, kteří rozpoznávají Boží volání, pravou velkorysost i odvahu k odpovědi. Svou modlitbou provázejme také všechny, kdy se vydali na cestu s Pánem v celoživotním zasvěcení a mysleme také na naše rodiny, ať se stanou kolébkou duchovních povolání i zralých povolání k manželství.

Obracím se nyní na vás, mladí muži, kteří nosíte v sobě myšlenku na duchovní povolání. Nebojte se Božímu volání otevřít svá srdce. Pán i dnes potřebuje odvážné a věrné pastýře. A když volá, dává i sílu a prostředky k povolání. Církev Vás chce zahrnout svou péčí a pomáhat vám na cestě ke kněžství. Pokud se rozhodnete, budete letos maturovat nebo máte maturitu již za sebou, obraťte se na svého kněze, který Vám podá potřebné informace včetně formuláře přihlášky do semináře. Termín odevzdání přihlášek na biskupství je nejpozději do konce března 2016. Nebojte se nabídnout svůj život Pánu. Stonásobně vám to bude vynahrazeno. Chci Vás ujistit svou modlitbou i touhou s jakou církev vyhlíží každé duchovní povolání.

biskup František Václav

Každý čtvrtek po večerní mši sv. ve Španělské kapli je pravidelně během školního roku adorace věnovaná za posvěcení našich rodin a nová duchovní povolání. Přidej se i ty k těmto sepnutým rukám k Ježíši na tyto úmysly a takto naplňme výzvu našeho o. biskupa.

Comments are closed.