Nedělní ohlášky 23.5.2021

  • Májové pobožnosti probíhají vždy na konci mše sv. během všedního týdne a v neděli na konci večerní mše sv. ve Španělské kapli.
  • V naší farnosti je možné se přihlásit k přípravě na přijetí svátosti biřmování. Přihlášku je potřeba vrátit vyplněnou nejpozději do příští neděle.
  • Sbírka na opravy v naší farnosti z minulé neděle vynesla obnos 24 542,- Kč. Dnešní sbírka je určena na pomoc diecézní Charitě. Všem díky za každý dar na tyto úmysly.
  • Příští neděli bude mimořádně večerní mše sv. v 18:30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice, kde proběhne poutní mše sv.
  • K faře někdo přinesl obraz Madony s dítětem. Kdo by si jej chtěl vzít, má možnost si jej odnést z farního kostela, kde je umístěn vedle stolku u bočního vchodu farního kostela.
  • Letos se dožívá o. Michal významných výročí – 85. let života a 60. let diamantového kněžství. Také 75. let života letos slaví pan kostelník František Holeňa. Kdo by se chtěl připojit k přání pro oba celé farnosti, může tak učinit přes naše kostelníky v sakristii.

Comments are closed.