Nedělní ohlášky 16.5.2021

  • Májové pobožnosti probíhají vždy na konci mše sv. během všedního týdne a v neděli na konci večerní mše sv. ve Španělské kapli.
  • V naší farnosti je možné se přihlásit k přípravě na přijetí svátosti biřmování, které se dle situace uskuteční nejpravděpodobněji v polovině příštího roku. Zvací dopis s přihláškou je k dispozici na stolečku v kostele a nebo přímo na webu farnosti zde. Přihlášku je potřeba vyplněnou vrátit do 30.5.2021.
  • Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům z minulé neděle vynesla obnos 23 852,- Kč. Dnes je měsíční sbírka na opravy ve farnosti. Příští neděli bude sbírka na diecézní Charitu. Všem díky za každý dar na tyto úmysly.
  • Předplatitelé diecézního zpravodaje Okno naleznou k vyzvednutí nové číslo se svým jménem na stolečku ve farním kostele.
  • Opět začíná fungovat farní knihovna na faře a to v neděle od 8.30 do 9.50 hod. a v pátky po dětské mši v 18.00 hod.
  • Na stolečku máte k rozdání obraz Božího milosrdenství do svých domovů a příbytků.

Comments are closed.