Nedělní ohlášky 2.11.2020

Mše sv. na základě prodlouženého nouzového stavu jsou stále pouze soukromé.

Podmínky k získání odpuštění trestů za hříchy pro všechny věrné zemřelé:

  • sv. smíření (stačí jedna v tomto období), sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. Otce,
  • v kostele jakákoliv modlitba za zemřelé (lze vybrat tento rok jakýkoliv den, příp. neděli v měsíci    listopadu, není tedy stanoveno, že jen 1.11. odpoledne a 2.11. po celý den),
  • k získání plnomocného odpuštění nemít zalíbení ani ve všedním hříchu,
  • kromě tři prvních uvedených podmínek je možné nejen od 1.11. až do 8.11. navštívit hřbitov a pomodlit se aspoň v duchu za zemřelé jakoukoliv modlitbu, ale věřící si mohou letos vybrat libovolně osm dní během celého měsíce listopadu, kdy hřbitov z důvodu modlitby navštíví a nemusí tyto dny jít za sebou ,
  • lidé staří, nemocní a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu, např. na základě zákazů, aby se věřící na posvátných místech neshromažďovali ve větším počtu, budou plnomocného odpustku moci dosáhnout — za podmínky, že se v duchu připojí k těm, kteří výše zmíněné zbožné návštěvy vykonají, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři  obvyklé podmínky (svátostné vyznání hříchů, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl Sv. otce), když se před jakýmkoliv zobrazením našeho Pána Ježíše Krista nebo blahoslavené Panny Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé např. litanie, růženec apod..

Z důvodu umožnění přijetí sv. smíření a sv. přijímání v době získání těchto milostí bude otevřen ve všední dny – farní kostel každý den od 7:30 do 8:00 hod., v pondělí od 17:00 do 17:55 a od 17:30 do 18:00 hod., na první pátek od 16:00 do 16:50 a od 17:30 do 18:00 hod.

Na první pátek bude v 7:30 vystavená Sv. oltářní k individuální adoraci do 16:45 hod. Prosíme o zapsání se na adorační službu na stolečku ve farním kostele – dle zájmu bude farní kostel otevřen k individuální modlitbě:

  • ve  Španělské kapli v úterý od 18:00 do 18:30 a ve čtvrtek od 18:30 do 18:45 hod.,
  • v kostele v Žilině od 8:30 do 8:45 hod.

V neděli – farní kostel od 8:30 do 9:30 – zpovídá i o. Michal, Španělská kaple od 17:30 do 18:20-zpovídá o. Michal a na konci v 18:20 bude podání sv. přijímání. Dnes ve Španělské kapli zpověď od 17:00 hod.

Comments are closed.