Nedělní ohlášky 26.10.2020

Mše sv. jsou výhradně soukromé s osobní domluvou kněze účastí těch, kteří mají úmysl mše sv. a přisluhujících.

V rámci individuální duchovní péče, která je dovolena, bude možnost ve všední dny od 7:30 do 8:00 hod. v rámci osobní modlitby ve farním kostele přistoupit k sv. přijímání a bude také možnost sv. smíření. Tato možnost bude i v pátek po soukromé mši sv. od 17:30 do 18:00 hod. Nezapomeňte na epidemiologická opatření – roušky, odstup minimálně dva metry pokud se nejedná o rodinné příslušníky, hlavně v blízkosti místa zpovědi. Příští neděli na slavnost Všech svatých bude tato možnost sv. zpovědi ve farním kostele rozšířená od 8:30 do 10:00 hod. s tím, že bude také zpovídat o. Michal. Je to z důvodu získání zvláštních milostí odpuštění trestů za hříchy pro věrné zemřelé a k tomu je potřeba přijmout sv. smíření v tyto dny. Není nutná účast na mši sv. Tu momentálně „nahrazuje“ mediální přenos, ale v tento čas individuální péče bude možno přijmout sv. přijímání, což je potřeba k získání milostí pro duše v očistci. 1.11. a 2.11. také stačí se ještě pomodlit za duše v očistci jakoukoliv modlitbu a na úmysl Sv. otce – Otče náš a Věřím v Boha.

V ostatní dny letos po celý listopad je potřeba kromě těchto podmínek navštívit hřbitov a pomodlit se jakoukoliv modlitbu za všechny věrné zemřelé za splnění ostatních podmínek. Je to rozhodnutí Sv. otce z důvodu pandemie, že možnost získání milostí pro duše v očistci je letos rozšířeno na celý listopad. Návštěva hřbitova k osobní modlitbě není omezena počtem účastníků, ale není dovoleno konat modlitební shromáždění za zemřelé, proto se nebude tento rok konat.

Rozšířená možnost sv. smíření v rámci individuální péče bude také ve Španělské kapli tuto neděli a další od 17:00 hod. s možností přijetí sv. přijímání od 18:15 do 18:30 hod., pak bude soukromá mše sv. V pondělí v kostele N. Trojice a ve čtvrtek ve Španělské kapli bude příležitost k sv. smíření od 17:15 hod. do 17:50, pak přijetí eucharistie a následně soukromá mše sv. Podobně tato možnost bude i v úterý s tím, že Španělská kaple bude otevřená od 17 hod. k sv. smíření, kdy bude zpovídat o. Michal a od 18 hod. bude možnost přijetí sv. přijímání přes naše jáhny. Prosíme, zachovejte odstup, především u místa, kde se zpovídá. A využijte možnosti individuální péče již tento týden k sv. smíření.

Na stolečku ve farním kostele a ve Španělské kapli naleznete nové číslo farního zpravodaje Okénko. Kdo si je může přečíst přes naše webové stránky zde, ať v tištěné podobě především poslouží těm, kteří tuto možnost nemají, a doneste také všem, ke kterým by se Okénko jinak nedostalo. Je tentokrát vytištěno v omezeném množství.

Oznamujeme, že si Pán povolal na věčnost starojičínského faráře o. Petra Dokládala. Pohřeb bude mít ve čtvrtek 29.10. v 13 hod. v Koclířově v úzkém okruhu blízkých, kde bude také pohřben do rodného hrobu. Přenos bude zajištěn přes webové stránky koclířovské Fatimy: www.cm-fatima.cz Na Starém Jičíně bude za něho v úzkém kruhu blízkých spolupracovníků odsloužená 29.10. v 9 hod. mše sv. Po rozvolnění opatření se předpokládá, že bude mít mši sv. s účastí našeho o. biskupa Martina, při které se farnost Starý Jičín s ním rozloučí.

Comments are closed.