Omezení bohoslužeb od 12.10. do 25.10.2020

Nařízení vlády z 8.10.2020 omezuje počet účastníků bohoslužeb na 10 osob ve vnitřních prostorech. Z tohoto důvodu dochází k určitým omezením.

Nový Jičín

Ranní mše sv. budou soukromé pro ty, kteří mají objednaný úmysl, a pro přisluhující. Kostel bude otevřený pro přijetí svátostí ve všední dny a v sobotu od 7:30 do 8:00 hod. V neděli kostel otevřen od 8:30 do 9:30 hod.

Večerní bohoslužby budou taktéž soukromé pro ty, kteří mají objednaný úmysl, a pro přisluhující. Přijetí svátostí bude možné:

  • v pondělí od 18:30 do 18:45 hod. v kostele Nejsvětější Trojice
  • v úterý od 18:00 hod. při bohoslužbě slova ve Španělské kapli
  • ve čtvrtek od 18:30 do 18:45 hod. ve Španělské kapli
  • v pátek od 17:30 do 18:00 hod. ve farním kostele

Krom toho farní kostel je celý den otevřen pod věží k osobní modlitbě.

V Žilině bude mše sv. soukromá pro ty, kteří mají objednaný úmysl, a pro přisluhující. Kostel bude otevřený pro přijetí svátostí od 8:30 do 8:45 hod.

Kunín

Ve čtvrtek bude mše sv. pro farníky s omezením počtu 10 osob. V 18:30 možnost přijetí svátostí pro ty, kteří nebyli na mši sv.

V neděli bude mše sv. soukromá pro ty, kteří mají objednaný úmysl, a pro přisluhující. Kostel bude otevřený pro přijetí svátostí od 9:30 do 9:55 hod.

Šenov u Nového Jičína

Ve čtvrtek bude mše sv. pro farníky s omezením počtu 10 osob. V 17:30 možnost přijetí svátostí pro ty, kteří nebyli na mši sv.

V neděli bude mše sv. soukromá pro ty, kteří mají objednaný úmysl, a pro přisluhující. Kostel bude otevřený pro přijetí svátostí od 10:00 do 10:30 hod.

Hodiny kanceláře jsou podle prázdninového režimu, tedy v pondělí od 8:30 do 9:00 a ve středu od 10:30 do 11:30.

Účast na soukromé mši sv. je nutné domluvit na tel. č. 774 567 307.

+ Martin David, apoštolský adminitrátor

Comments are closed.