Nedělní ohlášky 12.10.2020

Úmysly mší sv. budou slouženy soukromě pro ty, kteří mají objednaný úmysl, a pro přisluhující. Účast na mši sv. je potřeba domluvit na tel. č. 774 567 307.


Farní kostel bude otevřený pro přijetí svátostí ve všední dny a v sobotu od 7:30 do 8:00 hod., v neděli od 8:30 do 9:30 hod. Přijetí svátostí bude možné také v pondělí od 18:30 do 18:45 hod. v kostele Nejsvětější Trojice, v úterý od 18:00 hod. ve Španělské kapli, ve čtvrtek od 18:30 do 18:45 hod. ve Španělské kapli, v pátek od 17:30 do 18:00 hod. ve farním kostele a v sobotu od 8:30 do 8:45 hod. v Žilině. Krom toho farní kostel je celý den otevřen pod věží k osobní modlitbě.


Zapisují se úmysly mší sv. na měsíce listopad 2020 až březen 2021. Hodiny kanceláře jsou podle prázdninového režimu, tedy v pondělí od 8:30 do 9:00 a ve středu od 10:30 do 11:30.


Výuka náboženství není volnočasová aktivita, ale nepovinný předmět (bez ohledu na místo výuky). U I. stupně tedy prozatím probíhá podle rozvrhu hodin.


Jsou k rozebrání nové čísla diecézního časopisu OKNO. Farní časopis Okénko vyjde 25.10. Bude k dispozici na webových stránkách na stolečku ve farním kostele.


Dnes proběhla sbírka na opravy ve farnosti. Všem díky za každý dar na tyto úmysly.

Comments are closed.