Nedělní ohlášky 19.7.2020

Příští týden je volný úmysl na mši sv. ve čtvrtek 30.7 a v sobotu a 1.8. a další týden ve čtvrtek ve Španělské kapli a v pátek na ranní. Úmysly si můžete napsat v hodinách kanceláře nebo na požádání po ranní mši sv.

Na stolečku máte rozpis úklidu ve farním kostele na další období. Rozpis je také na našich webových stránkách.

Dnešní sbírka byla měsíční na opravy ve farnosti. Všem díky za každý dar na tento úmysl.

Na stolečku ve farním kostele je k rozebrání rozpis úklidu farního kostela na další období. Rozpis je také na webu naší farnosti.

Comments are closed.