Nedělní ohlášky 5.7.2020

Letošní pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi na horu Radhošť našich farností bude v sobotu 18.7., kdy bude v 11 hod. v kapli sloužena mše sv. za Vás farníky. Cena autobusu by byla pro dospělé 110,- Kč a pro děti do 15 let 50,- Kč. Do 6 let má dítě autobus zdarma bez nároku na sedadlo. Závazně je možno se přihlašovat po mší sv. u pánů kostelníků a to nejpozději do neděle 12.7.

Odjezd autobusu bude posunut na přání některých farníků o čtvrt hodinu dříve v 8:15 hod. od fulnecké zastávky pod farním kostelem, aby starší stihli v jedenáct mši sv.

Je možné si nechat zapsat úmysly na mše sv. na měsíce říjen, listopad a prosinec tohoto roku. Jsou ještě volné úmysly např. další týden v pondělí a v pátek, v týdnech srpna i září. Úmysly se zapisují v kanceláři v hodinách kanceláře, které během prázdnin jsou omezené v pondělí od 8:30 do 9:00 a ve středu od 10:30 do 11:30. Úmysly je možné zapsat i po každé ranní mši sv. na požádání.


Kdo by chtěl přijmout sochu P. Marie, Růže Mystické, k modlitbě, která putuje po naší farnosti, může využít zbývajících dvou termínů v měsíci červenci. Je potřeba se zapsat na lístek na stolečku ve farním kostele.


Po ranní mši sv. si mohou předplatitelé vyzvednou v sakristii nové číslo diecézního zpravodaje Okno a po desáté bude se jménem předplatitele připraveno na stolečku.

Comments are closed.