Nedělní ohlášky 21.6.2020

Letošní pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi na horu Radhošť našich farností bude v sobotu 18.7., kdy bude v 11 hod. v kapli sloužena mše sv. za Vás farníky.

Zkusme využít této pouti k putování na tuto horu ať osobně nebo rodinně a pěšky nebo skrz autobus, který bychom chtěli vypravit a který Vás vyveze až na Pustevny. Cena autobusu by byla pro dospělé 110,- Kč a pro děti do 15 let 50,- Kč. Do 6 let má dítě autobus zdarma bez nároku na sedadlo. Závazně je možno se přihlašovat po mší sv. u pánů kostelníků a to nejpozději do neděle 12.7. Odjezd autobusu bude až v 8:30 hod. od fulnecké zastávky pod farním kostelem.

Sbírka z minulé neděle na opravy ve farnosti vynesla obnos 25.737,- Kč. Dnešní sbírka byla obětována na dostavbu Diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Všem dárcům díky za každý dar.

Comments are closed.