Nedělní ohlášky 10.5.2020

Dnes, v neděli po ranní mši sv. bude od 8:30 do 9:30 možnost přistoupit k sv. přijímání a přijmout sv. smíření o velikonocích, která se uděluje v Justýnské kapli (tam, kde je Boží hrob o Velikonocích).


Od 11.5 dle vládního nařízení je možná účast 100 účastníků na mši sv. a účastníci bohoslužeb, kteří vykonávají službu: celebrující, asistující, kostelník, zvoník, schola, varhaník apod. Prakticky to znamená, že bohoslužby během týdne jsou již bez omezení a příští neděli bude dopoledne o jednu mši sv. navíc v 9 hod. Desátá mše sv. se posouvá na 10:15 hod., ranní zůstává v 7:30 hodin. Večer zůstává mše sv. v 18:30 ve Španělské kapli. Prosíme, aby především účastnící z desáté se rozptýlili do těchto dvou mší sv. Věřím, že s pomocí Boží to zvládneme.

Toto by mělo platit ještě další neděli, a pak, pokud se prognózy naplní, by od 25.5 mělo být povoleno 500 účastníků. To bychom se vrátili již ke dvěma bohoslužbám v neděli dopoledne bez jakéhokoliv omezení pro naši situaci.

Na bohoslužbách je nutno dodržet hygienické předpisy – mít roušku zakrývající ústa a nos, použít dezinfekční prostředek umístěn u bočního vchodu a zachovat pokud se nejedná o rodinu asi dvou metrový odstup.

Během všedních dnů se zpovídá v Justýnské kapli vždy půl hodiny před mší sv. a na požádání i po mši sv. Zatím nelze obnovit zpovídání při mší sv. v neděli. Bude se zpovídat vždy před ranní nedělní mši sv. od 6:45 od začátku ranní mše sv. a na požádání po velké mši sv. a to výhradně v Justýnské kapli. Ve zpovědnicích se zatím nezpovídá.

Na stolečku máte další rozpis úklidu ve farním kostele. Bude na webových stránkách a také zkopírován na stolečku ve farním kostele.
Na stolečku ve farním kostele je připraveno pro předplatitele diecézního zpravodaje Okno nové číslo pro ty, kteří si jej nevyzvedli – je označeno Vaším příjmením.

Na stolečku je také nový rozpis pro přijetí sochy P. Marie Růže Mystické, která putuje naší farnosti a je výzvou k modlitbě soukromé i ve společenství rodiny. Socha se přenáší co 14 dní ve čtvrtek. Je potřeba uvést své jméno a příp. kontakt.

Biblická hodiny na faře bude obnovena ve středu 20.5 v obvyklý čas v 18 hod.

Je možné si na požádání po kterékoliv ranní mši sv. v kanceláři, zapsat úmysly na mše sv. na měsíce červenec až září. Jsou nějaké volné úmysly i v červnu.

Sbírka z další neděle bude obětována na pomoc pronásledovaným křesťanům. Všem díky za každý dar na potřeby farnosti a opravy, který můžete vložit do pokladničky blízko křtitelnice ve farním kostele.

Comments are closed.