Nedělní ohlášky 3.5.2020

Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za stejných podmínek se zvýší na 100 účastníků. Vládní usnesení ze dne 27. dubna 2020, které povoluje do 11. května 15 účastníků na bohoslužbě zůstává do té doby v platnosti. Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají službu: celebrující, asistující, kostelník, zvoník, schola, varhaník apod.


Na základě této informace jsou bohoslužby během týdne otevřené pro všechny účastníky, protože jejich počet kromě zmíněných služebníků oltáře nedosahuje počet 15 osob kromě večerní mše sv. v pátek ve farním kostele, která bude plně obnovena po 11.5. poprvé tedy 15.5.

Před mší sv. během všedních dnů je možné přijmout sv. smíření o Velikonocích, půl hodiny před mší sv. v Justýnské kapli ve farním kostele a podobně v kapli v N. Trojici a ve Španělské kapli. Na požádání je možné vyzpovídat i po mši sv.


Další neděli bude mše sv. ještě soukromě s omezeným počtem přítomných a přisluhujících. Farní kostel proto bude otevřen od 9:30 do 10:30 k přijetí sv. smíření o Velikonocích a podání sv. přijímání.

Na příští neděli se budeme snažit nalézt způsob, jak obnovit nedělní mše sv. s dovolených počtem 100 účastníků a přisluhující, což bude oznámeno v ohláškách a na webu farností www.fnj.cz

Na neděli 17.5 jedna z možností by mohla být: farní kostel mše sv. v 7:30, v 9:30 a 10:40. Večerní by pak zůstala na 18:30 ve Španělské kapli.

Comments are closed.