Přihlašování do tříletého kurzu pro nové učitele náboženství

V akademickém roce 2020/2021 bude Katechetické a pedagogické centrum ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity opět otevírat tříletý program celoživotního vzdělávání Učitelství náboženství aVýchova ke křesťanství.Výuka bude probíhat souběžně pro oba programy podle předem stanoveného rozvrhu o sobotách od října 2020 do června 2023 v budově biskupství v Ostravě.

Program zprostředkovává základní přehled v oblasti teologických, pedagogických a psychologických věd, prohlubuje je s ohledem na aktuální témata v současné církvi a společnosti a věnuje se didaktickým aplikacím pro všechny věkové kategorie.

Kurz je určen pro:

  •            Pedagogy s vysokoškolským vzděláním, kteří chtějí získat kompetence a kvalifikaci k výuce předmětu římskokatolického náboženství na 1., 2. stupni ZŠ a na SŠ.
  •            Absolventy se středoškolským vzděláním s maturitní zkouškou, kteří chtějí získat kompetence k výuce římskokatolického náboženství mimo prostor školy a k pastoraci a katechezi všech věkových skupin ve farnosti.
  •            Ostatní zájemce, kteří nezamýšlejí v budoucnu vyučovat náboženství, ale chtěli by si rozšířit přehled v teologických, pedagogických a psychologických oborech.

Přihlašování do 31. 5. 2020  pouze prostřednictvím on-line přihlášky. Podrobnější informace o přihlašování i celém kurzu najdete na webu katechetického centra http://kpc.doo.cz/

Comments are closed.