Aktuální informace o změnách v Bohoslužbách

Změny v bohoslužbách od 11.5.2020:

Prakticky to znamená, že bohoslužby během týdne jsou již bez omezení a příští neděli 17.5. bude dopoledne o jednu mši sv. navíc v 9:00 hod. Desátá mše sv. se posouvá na 10:15 hod., ranní zůstává v 7:30 hodin ve farním kostele. Večer zůstává mše sv. v 18:30 ve Španělské kapli. Prosíme, aby především účastnící z desáté se rozptýlili do těchto dvou mší sv. Věřím, že s pomocí Boží to zvládneme. Toto by mělo platit ještě další neděli, a pak, pokud se prognózy naplní, by od 25.5 mělo být povoleno 500 účastníků. To bychom se vrátili již ke dvěma bohoslužbám v neděli dopoledne bez jakéhokoliv omezení pro naši situaci.

Během všedních dnů se zpovídá v Justýnské kapli vždy půl hodiny před mší sv. a na požádání i po mši sv. Zatím nelze obnovit zpovídání při mší sv. v neděli. Bude se zpovídat vždy před ranní nedělní mši sv. od 6:45 od začátku ranní mše sv. a na požádání po velké mši sv. a to výhradně v Justýnské kapli. Ve zpovědnicích se zatím nezpovídá. V N. Trojici a Španělské kapli vždy půl hodiny před mší sv.

V našich vesnických farnostech od 11.5 dle vládního nařízení je možná účast 100 účastníků na mši sv. a účastníci bohoslužeb, kteří vykonávají službu: celebrující, asistující, kostelník, zvoník, schola, varhaník apod. Prakticky to znamená, že bohoslužby během týdne i v neděli jsou již bez omezení v naší situaci. Tudíž v neděli 17.5. jsou mše sv. již jako obvykle: v 8:45 v Kuníně a 10:15 hod. v Šenově. Sv. smíření je možná před mší sv. nebo na požádání i po mši sv.

Sbírka z neděle 17.5. bude obětována na pomoc pronásledovaným křesťanům.

Podmínky pro účastníky bohoslužby:

1. v kostele účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, kteří mohou být pospolu v lavici

2. účastníci mše sv. si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce – dezinfekce je umístěna na stolečku u vchodu

3. účastníci mše sv. nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie

4. v rámci mše sv. se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady.

V kostelích jsou umístěny pokladničky, do kterých můžete přispět k provozním nákladům ve farnosti a hrazení plánovaných oprav. Děkujeme za Vaši obětavost a štědrost.

Comments are closed.