Nedělní ohlášky 9.2.2020

Nemocnice v N. Jičíně je momentálně uzavřená z důvodu chřipkové epidemie, proto také sobotní mše sv. do odvolání v nemocnici nebudou. Pokud bude potřeba přinést sv. přijímání nemocných, obracejte se na nemocničního kaplana jáhna Jaromíra Boka a v případě svátostné služby – sv. smíření a sv. pomazání nemocných na nás kněze. Kontakty jsou na webu farnosti a na nástěnce.

Příští neděli 16.2 od 14:30 hod. se bude konat tradiční maškarní ples pro děti a jejich doprovod ve Fokusu v N. Jičíně. Více informací na plakátku v kostele.

Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy ve farnosti.

Comments are closed.