Nedělní ohlášky 2.2.2020

Zítra, na konci mší sv., se bude udělovat svatoblažejské požehnání.

Tento týden bude první pátek. Bude proto rozšířená možnost sv. smíření ráno i večer. Ve farním kostele bude celodenní adorace před vystavenou Sv. oltářní. Prosíme o zapsání se na službu při adoraci na lístek na stolečku ve farním kostele. Po večerní mši sv. bude ještě jednohodinová adorace.


Orel Jednota Nový Jičín má nový sportovní kroužek pro děti od 3 třídy  do 9 třídy.  Kroužek bude vždy v sobotu od 10:00 hod. a jedná se o bowling. Více informací máte na plakátku v kostele.


Za 14 dní v neděli 16.2 od 14:30 hod. se bude konat tradiční maškarní ples pro děti, rodiče a prarodiče ve Fokusu v N. Jičíně. Více informací na plakátku v kostele.

Comments are closed.