Nedělní ohlášky 26.1.2019

V pondělí od 17:30 se uskuteční v přízemí v sále na faře setkání přispívatelů a dopisovatelů farního zpravodaje Okénko.

V pátek po ranní mši sv. se budou odstrojovat stromky a betlém ve farním kostele. Prosíme o dobrovolníky, aby přišli pomoci.

V sobotu 1.2.2020 se uskuteční Farní ples ve velkém sále SVČ Fokus v N. Jičíně od 20:00. K dispozici bude teplá večeře, a občerstvení. K tanci i poslechu bude hrát živá hudba. Před půlnoci bude losována tombola z Vašich darů. Velké díky za každý dar. Na ples srdečně zvou pořadateli.

Sbírka na opravy ve farnosti z minulé neděle vynesla obnos 21.665,- Kč. Všem díky za každý ar ne tento úmysl.


Na konci dopoledních bohoslužeb si mohou předplatitelé diecézního zpravodaje Okno vyzvednout nové číslo v sakristii.


Na stolečku v kostele také najdete nové číslo oblíbeného evangelizačního dvou měsíčníku Milujte se.


Příští neděli se budou na začátku mší sv. žehnat svíce, které si můžete k požehnání donést z domu.

Comments are closed.