Nedělní ohlášky 19.1.2020

Do soboty se modlíme za jednotu všech křesťanů.

Od pátku do neděle Vás zve MaMOáza na Modlitební triduum matek, které proběhne od pátku před mší sv. v 16:30 hod. přes sobotu do neděle. Více informací máte na nástěnce v kostele.

Srdečně jste zváni na Farní ples, který se uskuteční v sobotu 1.2. ve Fokusu směr nemocnice. Vstupenky v předprodeji v ceně 120,- Kč je možno zakoupit ještě v tomto týdnu. Více informací naleznete na nástěnkách. Zároveň pořadatelé prosí o věcné dary do tomboly. Ty můžete donést do sakristie. Kdo by chtěl pomoci a přímo se podílet na konání Farního plesu kontaktujte Jirku Fojtů.

Dnes proběhla měsíční sbírka na opravy ve farnosti. Všem díky za každý obětavý dar na tento úmysl.

Zapisují se úmysly na mše sv. na měsíce duben až červen tohoto roku v hodinách kanceláře nebo na požádání po ranní mši sv. Jsou ještě nějaké volné úmysly v březnu a poslední v únoru.

Comments are closed.