Nedělní ohlášky 12.1.2020

Všichni spolupracovníci ve farnosti – kostelníci, varhaníci, zvláště ti, kteří pomáhají uklízet a zdobit kostely, zpívají nebo jinak se zapojují v pomoci ve farnosti, budou mít tuto sobotu 18.1. od 15.00 hod. na faře společné novoroční setkání při čaji a kávě s námi kněžími a jáhny. Prosíme o napečení sladkých nebo slaných dobrot ke kávě a čaji. Moc díky.

Koledníci budou mít i letos poděkování za tříkrálovou sbírku v neděli 26.1 od 14:30 hod. v kině Květen v N. Jičíně. Lístky na setkání poděkování s rodinným filmem obdrží přes místního koordinátora sbírky.

Srdečně jste zváni na Farní ples, který se uskuteční v sobotu 1.2. v Fokusu směr nemocnice. Vstupenky v předprodeji v ceně 120,- Kč jsou v sakristii do 19.1. Více informací naleznete na nástěnkách. Zároveň pořadatelé prosí o věcné dary do tomboly. Ty můžete donést do sakristie. Kdo by chtěl pomoci a přímo se podílet na konání Farního plesu kontaktujte Jirku Fojtů.

Zapisují se úmysly na mše sv. na měsíce duben až červen tohoto roku v hodinách kanceláře nebo na požádání po ranní mši sv. Jsou ještě nějaké volné úmysly na konci února a v březnu.

Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy ve farnosti.

Výzva o. biskupa k přihláškám do semináře:

Milé sestry a bratři, obracím se na Vás jako každoročně v tuto dobu se svou starostlivostí o nová duchovní povolání v diecézi. Je to náš společný úkol, prosit o nové kněze a řeholní povolání. Obracím se na vás, rodiny mé diecéze. Už váš příklad, život modlitby a oběti, vaše láska k církvi i úcta k duchovnímu povolání, může být prvním voláním, které se dotkne srdce některého z vašich dětí. Spoléhám na vaši bdělost nad jejich životní cestou i duchovním životem, na vaši velkorysost otevřenou k Pánovu volání k službě. A vás všechny, bratři a sestry, vybízím k ustavičné modlitbě o nové dělníky na Pánově žni. Nabídněte v tomto úmyslu i své bolesti a oběti. A doprovázejme modlitbou jak možné kandidáty, tak ty, kteří se v současnosti na kněžství připravují.
Obracím se nyní na vás, mladí muži. Pán provází váš život svou přítomností a svou milostí. Vidí vaši životní cestu. A jako kdysi apoštoly, i dnes volá mnohé do služby v církvi. Zkoumejte svá srdce, zda do něj Pán nevložil touhu po duchovním povolání, zda se neozývá s jemností, ale i s jistou neodbytností. S odvahou rozvažujte, zda služba Božímu lidu, hlásání Božího slova a starost o spásu duší se nerodí jako naplnění vašeho životního poslání. Vím, není to někdy jednoduché rozpoznat. Ale jestliže vás Pán volá, budete šťastni, jen když mu odevzdáte své ano. Je krásné být dělníkem na Pánově vinici. Pokud máte nějaké pochybnosti, obraťte se na kněze či osobu, které důvěřujete, přijďte třeba i za svým biskupem.
Ty z vás, kdo budou maturovat nebo mají maturitu již za sebou a chtějí se k takovému kroku rozhodnout, chci informovat o možnosti podání přihlášky do semináře. Odevzdává se na biskupství prostřednictvím pana faráře do konce března 2020. Chceme Vás ujistit spolu s biskupem Martinem svou modlitbou, modlitbou věřících i touhou, s jakou církev vyhlíží každé duchovní povolání. biskup František Václav

Comments are closed.