Nedělní ohlášky 29.12.2019

V úterý, poslední den ve starém roce, nebude ráno mše sv. Mše sv. bude až v 15:00 hod., při které poděkujeme za starý rok a budeme prosit o pomoc a požehnání do nového roku. Na konci mše sv. obdržíme od vystaveného eucharistického Spasitele svátostné požehnání do nového roku.

V úterý 1. ledna na Nový rok bude slavnost Matky Boží, Panny Marie, která je závazným zasvěceným svátkem. Mše svaté na Nový rok budou jako v neděli.

V pátek bude první pátek, proto bude rozšířená možnost sv. smíření ráno i večer a po celý den bude ve farním kostele adorace. Bude se topit ve třetí a čtvrté lavici vpředu napravo. Kdo by chtěl pomocí s adorační službou během dne, může se zapsat na lístek na stolečku ve farním kostele. Po večerní mši sv. bude ještě hodinová adorace.

Voda, kadidlo a křída se budou žehnat v neděli 5.1, kdy budeme mít slavnost Zjevení Páně a to při ranní mši sv. v 7.30 hod. ve farním kostele. Tříkrálovou požehnanou vodu si můžete odnést po této mši sv. v nádobkách nebo po každé další mši sv. ze sakristie.

Charita Vás opět prosí o pomoc s Tříkrálovou sbírkou. Pokladničky a tříkrálové kostýmy budeme vydávat na faře tradičně 1.1.2020 po dopolední desáté mši sv., tedy od 11:00 do 12:00. Všem dobrovolníkům děkujeme. Dále zveme na Tříkrálový průvod městem, který se uskuteční 6.1.2020 od 9:30 na Masarykově náměstí v Novém Jičíně.

Srdečně jste zváni na Farní ples, který se uskuteční v sobotu 1.2.2020. Vstupenky v předprodeji bude možno pořídit od příští neděle v ceně 120,- Kč v sakristii. Více informací naleznete na nástěnkách. Zároveň pořadatelé prosí o věcné dary do tomboly. Ty můžete donést do sakristie. Kdo by chtěl pomoci a přímo se podílet na konání Farního plesu kontaktujte Jirku Fojtů.

Všichni spolupracovníci ve farnosti – kostelníci, varhaníci, zvláště ti, kteří pomáhají uklízet a zdobit kostely, zpívají nebo jinak se zapojují v pomoci ve farnosti, budou mít v sobotu 18.1.2020 od 15.00 hod. na faře společné novoroční setkání při čaji a kávě s námi kněžími a jáhny.

Na stolečku ve farním kostele je připraven nový rozpis úklidu farního kostela na další období pro všechny, kdo se zapojují. Rozpis je zveřejněn na našich webových stránkách.

Comments are closed.