Nedělní ohlášky 22.12.2019

Na Štědrý den, v úterý 24.12 bude vigilijní vánoční mše sv. v 15.00 hod. ve Španělské kapli s vánoční scénkou, kterou si připravili rodiče s dětmi, a půlnoční začne ve 23.30 ve farním kostele.

Na první a druhý svátek vánoční budou mše sv. jako v neděli.

Ve čtvrtek, na druhý svátek vánoční, bude v 9.00 hod. navíc mše sv. v kostele v Žilině.

V pátek 28.12 v 18.00 hod. bude vánoční koncert Městského dechového orchestru ve spolupráci s farní schólou ve farním kostele.

V neděli 29.12 v 18.00 hod. bude vánoční koncert sboru Ondráš ve farním kostele.


Stejně jak minulý rok bychom potřebovali tatínky ke službě při hlídání betléma ve Španělské kapli ve vánočním čase, kdy bude otevřen pro veřejnost. Ochotní tatínci se mohou přihlásit u p. Šnercha nebo p. Holeně.


Příští neděli na svátek sv. Rodiny proběhne při mší sv. dopoledne ve farním kostele obnova manželských slibů.


Sbírka na opravy ve farnosti z minulé neděle vynesla obnos 23.597,- Kč. Všem díky za každý dar na tento úmysl.


Betlémské světlo bude k dispozici tady ve farním kostele u bočního oltáře k odnesení, jakmile dorazí a doufejme, že i 24.12 na odpolední mši sv. ve Španělské kapli.


Všem, kteří se jakkoliv zapojili do přípravy vánoc úklidem, výzdobou, zpěvem a službou patří jménem celé farnosti velký dík za pomoc. Všichni spolupracovníci ve farnosti – kostelníci, varhaníci, zvláště ti, kteří pomáhají uklízet a zdobit kostely, zpívají nebo jinak se zapojují v pomoci ve farnosti, budou mít v sobotu 18.1.2020 od 15.00 hod. na faře společné novoroční setkání při čaji a kávě s námi kněžími a jáhny.

Comments are closed.