Nedělní ohlášky 1.12.2019

Tento týden bude první pátek zasv. Nejsv. Srdci Ježíšovu. Ráno i večer bude rozšířená možnost sv. smíření ve farním kostele a zároveň celodenní tichá adorace před vystavenou Sv. oltářní. Prosíme o zapsání se na adorační službu na lístek na stolečku ve farním kostele. Po mši sv. již adorace nebude.

V sobotu v 8:00 hod. bude poutní mše sv. ke cti sv. Mikuláše v kostele v Žilině, při kterém zazní zpěv doprovázený trubkou a varhany. Jste všichni srdečně zváni.

Charita Nový Jičín již tradičně pořádá akci s názvem „Dárek pro Ježíše“. Můžete si vyzvednout fotografii po skončení mše sv. u bočního oltáře konkrétního dítěte z problémového prostředí, kterému můžete koupit vánoční dárek.

Orel Jednota Nový Jičín zve na koncert křesťanské skupiny Good Work v neděli 8.12.2019 v 15:30 hod. v Orlovně v Loučce.

Příští neděli na konci mše sv. nabídnou děti z Misijního klubka vánoční misijní pohlednice za dobrovolný dar.

Příští neděli kromě prodejní výstavky Charitního klubu bude také adventní prodej knih přes Charitu N. Jičín – Křesťanský dárek pohlednic, kalendářů, svíček a dárkových drobností. Akce se uskuteční na druhou neděli adventní, tedy v neděli 8.12 od 8:30 do 11:45 hodin na faře v NJ. Jste srdečně zváni.

Charitní rodinný klub Hnízdo a farnost pořádají pro zájemce bez rozdílu věku společné předvánoční tvoření. To se uskuteční 3. neděli adventní, tedy 15.12 od 14:00 do 16:30 hodin na faře v Novém Jičíně. Tvůrčí materiál bude zajištěn.

Stejně jak minulý rok bychom potřebovali tatínky ke službě při hlídání betléma ve Španělské kapli ve vánočním čase, kdy bude otevřen pro veřejnost. Ochotní tatínci se mohou přihlásit u paní varhanice Šnerchové.


Příští neděli bude sbírka obětovaná na podporu vysílání TV Noe.

Comments are closed.