Nedělní ohlášky 3.11.2019

I v tomto týdnu je možné získat pro naše věrné zemřelé odpuštění všech trestů za hříchy, pokud splníme požadované podmínky.

V pondělí 4.11 ještě nebude náboženství 1. až 3. třídy z důvodu pokračování nemocenské paní katechetky.

Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy v naší farnosti.

Slovo biskupa věřícím diecéze:

Milí bratři a sestry, jako pastýř diecéze se na Vás dnes obracím v situaci, která je pro mě a celou diecézi velkou bolestí. Chci se Vám omluvit za závažný morální delikt, kterého se dopustil kněz naší diecéze a který vrhá stín pohoršení na službu kněží a na celé společenství věřících. Jedná se o skutek, který je odsouzeníhodný a naprosto neslučitelný s kněžskou službou, i když jím zřejmě neměl být dotčen nezletilý, jak informovaly některé sdělovací prostředky. Provinilý kněz své pochybení uznává a sám požádal o zproštění ze všech svých úřadů, které jsem ihned přijal. Nyní je postaven mimo službu. Po vyšetření záležitosti policií s ním proběhne trestní řízení podle církevního práva.

Přestože se v církvi snažíme různými opatřeními předcházet podobným selháním, bez modlitby a pokání nelze dosáhnout zamýšleného cíle. Proto Vás v této nelehké situaci prosím především o modlitbu za kněze, aby žili podle evangelia.

Vážím si věrné služby kněží a chci jim za to poděkovat. Prosím Pána o slitování pro tuto ránu, která nově dopadla na jeho tělo, Církev, a spoléhám na Vás, že s novou vroucností zahrnete v modlitbách společenství naší místní církve, aby i přes způsobené pohoršení nepřestalo vydávat svědectví o Kristově lásce a milosrdenství ke každému člověku. Prosím, pamatujte v modlitbě také na mne. Váš + biskup František Václav

Comments are closed.