Nedělní ohlášky 13.10.2019

Zítra, v pondělí 14.10., nebude náboženství 1. až 3. třídy na ZŠ Tyršova. Ve středu 16.10. v 16:30 hod. začíná na faře v N. Jičíně příprava dětí spolu s rodičem na první sv. zpověď a sv. přijímání. Předpokladem je, že dítě navštěvuje již 3. třídu náboženství a že má za sebou aspoň jeden rok náboženství předtím a je zvyklé křesťansky slavit neděli účastí na mši sv.

Na stolečku naleznete rozpis úklidu farního kostela pro další období pro všechny, kteří se zapojují. Prosíme o účast na úklidu případně zajištění zástupu.

Zapisují se mše sv. na leden až březen nového roku v hodinách kanceláře nebo po ranní mši sv. na požádání. Jsou nějaké volné úmysly na měsíc prosinec.

Dnešní sbírka byla měsíční na opravy ve farnosti. Lze si všimnout, že máme ve farním kostele nové podsedáky. Jejich cena se vyšplhala na necelých 100 tisíc korun. 20 tisíc korun bylo věnováno na zaplacení podsedáků z farních plesů konaných v Loučce. Příští neděli bude sbírka obětovaná na papežské misijní dílo. Všem díky za každý dar na tyto úmysly.

Nyní si vyslechněme dopis ředitele Papežských misijních děl:
Milí přátelé misií, příští neděli, jako každý rok, budeme slavit Misijní neděli. Ve všech kostelích na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Misijní neděle je svátkem celosvětového společenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme dary duchovní i materiální. I v té nejchudší zemi Afriky se koná sbírka na misie, čehož jsem byl svědkem v tanzanské farnosti, kde lidé dávají, co mohou z toho mála, co mají do společného fondu, z kterého pak mohou o to víc čerpat. Misijní neděle je nejsilnější solidaritou celého světa. V ten den se víc jak miliarda lidí ve 160 zemích světa modlí za společné dílo evangelizace. Na řadě míst se věřící scházejí v předvečer Misijní neděle ke společným modlitbám. Naši biskupové vyzvali všechny farnosti, aby se do společného mostu modliteb za misie zapojili už v pátek 18. října večer. Děkuji všem, kteří se s námi spojí v modlitbě ať už v kostelích, či aspoň v rodinách.
Letošní rok je výjimečný také proto, že papež František vyhlásil pro celou církev Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Jedním z klíčových aspektů této události je oslavit stoleté výročí Apoštolského listu Maximum Illud papeže Benedikta XV., který dal nový podnět misijní práci při hlásání evangelia. Papež František si přeje znovu podnítit vědomí o významu křtu pro Boží lid ve vztahu k misiím církve. Pro tuto oslavu navrhl téma „Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misiích ve světě.“
Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa. Ano, misie jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, ale svět, ve kterém žijeme je naše rodina, farnost, společenství, práce nebo škola. Svět je prostor, ve kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší žitou vírou, radostí a nadšením. Ježíšova slova „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“, jsou posláním pro všechny pokřtěné. To znamená žít tak, abychom v ostatních lidech vzbuzovali otázky: jak to, že je ten člověk tak dobrý, radostný nebo spravedlivý? To je cesta k Ježíši.

Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu papežských misií v loňském roce. Díky Vaší loňské štědrosti můžeme pomoci chudým lidem v šesti zemích tří kontinentů částkou necelých 15 milionů korun. Pomáháme tak v Ugandě, Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Lance a Paraguay s pastoračními a edukačními projekty. Podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních kongregací a diecézních organizací podáváme pomocnou ruku všem potřebným.

Papež František spojuje misie s radostí a připomíná, že když se dělíme s těmi nejpotřebnějšími, spatřujeme v nich Kristovu tvář. Vložme naše úsilí pod ochranu Panny Marie, která nás cestou misijní radosti bude ráda doprovázet.

Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

Comments are closed.