Nedělní ohlášky 6.10.2019

V pondělí bude v 17:30 hod. na faře setkání všech, kteří se chtějí podílet na přípravě nového čísla farního zpravodaje Okénko.

Zapisují se mše sv. na leden až březen nového roku v hodinách kanceláře nebo po ranní mši sv. na požádání. Jsou nějaké volné úmysly na měsíc prosinec a dva večerní pondělní úmysly v listopadu v N. Trojici.

Dnešní sbírka byla měsíční na opravy ve farnosti. Všem díky za každý dar na tento úmysl.

Comments are closed.