Nedělní ohlášky 29.9.2019

Na první pátek bude rozšířená možnost sv. smíření a celodenní adorace před vystavenou Sv. oltářní. Prosíme o zapsání se na stolečku ve farním kostele na adorační službu během dne. Po večerní mši sv. bude ještě hodinová adorace.

Od pondělí se budou zapisovat mše sv. na leden až březen nového roku v hodinách kanceláře nebo po ranní mši sv. na požádání. Jsou nějaké volné úmysly na měsíce listopad a prosinec.

Centrum pro rodinu pořádá přednášku pro rodiče a prarodiče, která nese název „Co od nás naše děti a vnoučata potřebují?“ Budeme se zamýšlet nad tím, jak pěstovat vztahy v rodinách, co můžeme pro sebe navzájem udělat a jak si můžeme být užiteční. Přednáška se bude konat v úterý 1. října od 17 hodin v Katolickém domě v Kopřivnici a přednášet budou manželé Iva a Jan Zajíčkovi. Více na plakátku v kostele.

Během celého měsíce října, který je Sv. otcem vyhlášený jako mimořádný misijní měsíc, budeme ve všední dny místo homilie číst misijní úvahy, které jsou k tomuto měsíci připravené.

Comments are closed.